smedersgilde banner

De Ambachtelijke Smedersgilde VZW (ASG)

Wat houdt de Smedersgilde vzw in?

De Ambachtelijke smedersgilde vzw is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vereniging heeft als doel het ambacht van het smeden in stand te houden en te waarborgen. De vereniging tracht de bestaande kennis en de werkwijzen te vrijwaren, op te waarderen en uit te diepen met moderne middelen, zonder de traditionele kennis en technieken de rug toe te keren.

Informatiedeling, kennisuitwisseling, ontmoeting tussen smeden en aspirant-smeden en netwerking zijn middelen om dit doel te bereiken.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Verder Informatie Ontvangen?

Kan je deze doelstelling bijtreden of wil je actief helpen? Neem dan contact met de administratie op het e-mailadres: info@smedersgilde.be

Als lid Worden?

De cost is niet veel: Door betalend lid te worden, krijg je een driemaandelijkse nieuwsbrief toegestuurd met allerlei toelichtingen aangaande het smeden, info over de komende manifestaties, enz...

Bankrekening Gegevens

Je kan uw lidgeld betalen door overschrijving naar

Ambachtelijke Smedersgilde VZW.
Ter Elstlei 8, 2570 Duffel, Belgie
IBAN: BE 98 0682 2501 7593
BIC: GKCCBEBB
Hopelijk mogen we u begroeten bij onze groep.

Aandacht : adresveranderingen of andere wijzigingen welke invloed kunnen hebben op het toesturen van post ( de klinknagel, enz ) tussen de gilde en de leden gelieve deze tijdig door te geven aan de Voorzitter per email of bellen AUB aan +32 15 31 1667 van maandag tot donderdag tussen 20 en 22 uur.

Attention : veuillez à chaque changemant d'adresse nous informer pour éviter des problàmes concernant le courier ( De Klinknagel etc ) entre la guilde et ses membres a le Président du Conseil ou appelez s'il vous pla”t +32 15 31 1667 de lundi à jeudi entre 20 et 22 heures.