Guy De Bruyne stopt als actief lid

Guy De Bruyne • Public relations

Guy De Bruyne liet ons weten dat hij stopt als actief medewerker.
Hij heeft zijn functie binnen het bestuur en redactie neergelegd.

Het Bestuur dankt hem hartelijk voor zijn lang lidmaatschap
aan de Ambachtelijke Smedersgilde van België vzw.