Gilde verkoop

Smedersgilde Kledij
Ze zeggen dat kleding de man maakt .. het kan ook de smid maken! En je kunt helpen om de gilde te ondersteunen door enkele van onze kledingstukken te kopen en trots te dragen ter ondersteuning van onze evenementen en projecten.

Bestelling en Betaling
Bestellingen kunnen worden geplaatst door het sturen van een e-mail naar Louis De Pooter