Ambacht van het smeden

De vereniging heeft als doel het ambacht van het smeden in stand te houden en te waarborgen. De vereniging tracht de bestaande kennis en de werkwijzen te vrijwaren, op te waarderen en uit te diepen met moderne middelen. Zonder de traditionele kennis en technieken de rug toe te keren.