Smedersgilde vzw

De Ambachtelijke smedersgilde is een vereniging zonder winstoogmerk.