Armand Martin

Armand Martin
° Lier, België
+ 21/07/1949, Kessel-Statie

Opleiding: Geen ging als 12 jarige voor Lode Van Boeckel te Lier werken
Specialiteit: Arenden, uilen, lusters en piedestallen in de stijl van Van Boeckel
Opmerking: Heeft van zijn 12e tot zijn 21 jaar voor Lode van Boeckel gewerkt Grootvader van Eduard Van Brandt. Artikel aanwezig bij Seerp Visser over het leven van Armand Martin. Geplaatst in het blaadje van het Davidfonds te Kessel in 1979