Forging Through Time

Forging Through Time june 5 2021

Gebruikmakend van de unieke mogelijkheden van het  internet hebben we het “Forging Through Time” Blacksmith-evenement gepland. Het evenement is een samenwerking tussen de Duitse IFGS (Internationaler Fachverband gestaltender Schmiede) en de Belgische ASG (Ambachtelijke Smedersgilde). Ons doel is om smeden uit verschillende tijdzones in de wereld samen te laten deelnemen.

Het onderwerp van het smeedevent  is ‘TIJD’
Als deelnemer wordt u gevraagd om een ​​stuk te maken volgens het onderwerp “tijd”. Hoe je het onderwerp interpreteert, is aan jou. Tijd is steeds een inspiratiebron geweest doorheen de geschiedenis van de mens  . We zouden het op prijs stellen om te zien hoe smeden het onderwerp interpreteren. U kunt elk materiaal gebruiken dat u maar wilt. Alle technieken om metaal te bewerken zijn OK. Het smeedambacht zou wel het voornaamste onderdeel van  het proces moeten uimaken. Het tijdsbestek voor het project is 3 uur (je kan buiten de online uren eventueel nog verder werken)

Het evenement vindt plaats op 5 juni 2021 via videoconferentie. Op die datum starten alle deelnemende smeden om 14.00 uur in hun eigen tijdzone. Dit betekent bijvoorbeeld dat als Duitsers willen zien hoe een smid in Finland aan het stuk werkt, ze om 13.00 uur in Duitsland online moeten zijn.

Tijdens het creatieproces moet een camera de workshop filmen. Dit wordt gestreamd naar de andere deelnemers van de videoconferentie. We zullen suggesties doen voor het plaatsen van de camera in uw werkplaats (zie video). Het onlineevenement wordt niet opgenomen . Alles is dus enkel  live beschikbaar.

Beloning
We vragen alle deelnemers om foto’s te maken van hun voltooide stukken. Deze zullen worden gepubliceerd op de Forging Through Time Facebook- en Instagram-pagina, tijdens het evenement of kort daarna. We plaatsen, indien je wil, een link naar uw website of social media-profiel. Geselecteerde foto’s zullen worden gepubliceerd in het tijdschrift Hephaistos en “De Klinknagel” (tijdschrift van de ASG Belgiums smidgilde). Om uw werk zo goed mogelijk weer te geven, raden wij u aan uw foto’s te maken van een goede kwaliteit .

We zijn van plan om de inzendingen deel te laten uitmaken van de internationale IFGS (Internationaler Fachverband gestaltender Schmiede e.V.) tentoonstelling 2022 in Beieren. Zodra duidelijk is hoe dit gaat gebeuren, zullen we de deelnemers hierover informeren.

Hoe te registreren
Om het evenement zo goed mogelijk te organiseren, vragen we de deelnemers zich vooraf aan te melden. Stuur hiervoor een e-mail naar forgingthroughtime@gmail.com en vermeld uw naam, als u uw bedrijfsnaam, website of links naar sociale media heeft en uw land en tijdzone (bijvoorbeeld in GTM-indeling). We zullen een lijst van de deelnemers publiceren op de Facebook-pagina van het evenement.

De link naar het evenement is:
https://bit.ly/3lhbwGw
(Meeting-ID: 869 3829 8181 ,    Kenncode: 420376)

We kijken uit naar uw deelname,
Patrick Beck, voor de IFGS
Philip Vercammen, namens de ASG

‘Forging Through Time’ 5 juin 2021

Profitant des capacités uniques d’Internet, nous avons planifié l’événement Blacksmith «Forging Through Time». L’événement est une collaboration entre l’IFGS allemand (Internationaler Fachverband gestaltender Schmiede) et l’ASG belge (Craft Forge Guild). Notre objectif est de faire participer ensemble des forgerons de différents fuseaux horaires à travers le monde.

Le thème de l’événement de forge est “Temps”
En tant que participant, il vous sera demandé de créer une pièce en fonction du thème “temps”. La façon dont vous interprétez le sujet dépend de vous. Le temps a toujours été une source d’inspiration tout au long de l’histoire humaine. Nous apprécierions de voir comment les forgerons interprètent le sujet. Vous pouvez utiliser n’importe quel matériau de votre choix. Toutes les technique de travail du métal sont acceptées. Le métier du forgeron devrait être la partie principale du processus. La durée du projet est de 3 heures (vous pouvez continuer à travailler en dehors des heures en ligne si nécessaire)

L’événement aura lieu le 5 juin 2021 par vidéoconférence. À cette date, tous les forgerons participants commenceront à 14 heures dans leur propre fuseau horaire. Cela signifie, par exemple, que si les Allemands veulent voir comment un forgeron en Finlande travaille sur la pièce, ils doivent être en ligne à 13h00 en Allemagne.

Pendant le processus de création, une caméra doit filmer l’atelier. Ceci est diffusé aux autres participants de la vidéoconférence. Nous ferons des suggestions pour placer la caméra dans votre atelier (voir vidéo). L’événement en ligne n’est pas enregistré. Tout n’est donc disponible qu’en direct.

Recommandation
Nous demandons à tous les participants de prendre des photos de leurs pièces finies. Ceux-ci seront publiés sur la page Facebook et Instagram de Forging Through Time, lors de l’événement ou peu de temps après. Si vous le souhaitez, nous placerons un lien vers votre site Web ou votre profil sur les réseaux sociaux. Les photos sélectionnées seront publiées dans le magazine Hephaistos et «De Klinknagel» (magazine de la guilde des forgerons ASG Belgique). Afin de représenter au mieux votre travail, nous vous recommandons de prendre vos photos de bonne qualité.

Nous prévoyons d’intégrer les candidatures au salon international IFGS (Internationaler Fachverband gestaltender Schmiede e.V.) 2022 en Bavière. Dès que la manière dont cela se produira sera claire, nous en informerons les participants.

Comment s’inscrire
Afin d’organiser au mieux l’événement, nous demandons aux participants de s’inscrire à l’avance. Pour ce faire, envoyez un e-mail à forgingthroughtime@gmail.com et indiquez votre nom, si vous avez le nom de votre entreprise, votre site Web ou des liens vers les réseaux sociaux, ainsi que votre pays et votre fuseau horaire (par exemple, au format GTM). Nous publierons une liste des participants sur la page Facebook de l’événement.

Le lien vers l’événement est:
https://bit.ly/3lhbwGw
(ID de réunion: 869 3829 8181, Kenncode: 420376)

Nous attendons votre inscriptions avec impatience,
Patrick Beck, pour l’IFGS
Philip Vercammen, au nom de l’ASG